14. april 2014

Leder: Plads til kommunale investeringer

Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL, opfordrer i sin leder til at lade kommunalbestyrelserne selv bestemme hvor meget de har brug for at investere i bygninger og infrastruktur.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

Momentum bringer i dag en ny analyse, der viser, at Danmark i sammenligning med andre EU-lande bruger forholdsvis få penge på offentlige investeringer. Selv om sådanne internationale opgørelser altid skal tages med et gran salt, så er det virkelig tankevækkende, at Danmark ligger i den tunge ende. Vi er jo et af de lande, hvor den offentlige sektor fylder mest, og – som økonomiprofessor Nina Smith påpeger i artiklen – man kunne derfor forvente, at vi også brugte forholdsvis meget på at bygge og vedligeholde de offentlige bygninger.

Det er ikke tilfældet, og det gør det blot endnu mere frustrerende for kommunerne, som i disse år er underlagt meget skrappe begrænsninger på anlægsudgifterne. Hård styring af de offentlige investeringer giver god mening i en økonomisk situation, hvor der er risiko for overophedning af økonomien. Men det er ikke tilfældet i disse år, hvor det var klogere at puste mere liv i et (langsomt) spirende opsving.

Investeringer er oftest forudsætningen for at kunne udnytte ressourcerne bedre på velfærdsområderne. Hvis vi ikke investerer i bygninger og teknologi, kan vi ikke lykkes med at skaffe mere velfærd for de samme penge i de kommende år.

Et godt eksempel er folkeskolen. Mange kommuner sparer i de her år penge og løfter samtidig kvaliteten af undervisningen ved at samle børnene på større skoler, hvor det blandt andet er lettere at sikre, at børnene undervises af lærere med linjefagskompetence. Men mange steder kræver det massive investeringer – enten til at bygge nye skoler eller renovere eksisterende skoler.

Dertil kommer, at investeringer i bygninger og infrastruktur er helt afgørende i en tid, hvor befolkningsbevægelserne mellem land og by er meget markante og skaber opbrud i det kendte danmarkskort. Både i kommuner med befolkningsfald og kommuner med tilvækst er det afgørende at kunne bygge nyt og renovere de eksisterende bygninger for at tilpasse sig udviklingen.

Investeringer skaber vækst og arbejdspladser, og det giver os alle sammen nogle bedre og mere tidssvarende veje, biblioteker, børnehaver, skoler og idrætsanlæg. Lad kommunalbestyrelserne selv vurdere, hvilke investeringer de har behov for og råd til at gennemføre. Der ér økonomisk råderum til at løfte de kommunale investeringer, og kommunerne har i de seneste år tydeligt demonstreret, at de agerer økonomisk ansvarligt.