16. april 2014

Kampen om affaldet

I mere end ti år har embedsmænd og skiftende regeringer overvejet, hvordan det danske affaldsmarked kan liberaliseres. Regeringen er på vej med et lovforslag. KL og Dansk Affaldshåndtering foreslår en delvis liberalisering.

Hvordan kan det danske affaldsmarked liberaliseres, så private virksomheder kan få lov at behandle og forbrænde vores affald?

Det spørgsmål har hængt over hovedet på skiftende regeringer og embedsmandsudvalg i mere end ti år. Dels øjner staten en mulighed for at spare omkostninger og høste selskabsskat på affaldsforbrænding. Dels øjner det private erhvervsliv chancen for at tjene penge. Det skriver KL’s nyhedsbrev Momentum.

Både kommuner og eksperter advarer dog mod, at en total liberalisering er en farlig satsning, da det kan have vidtrækkende konsekvenser for borgere, miljø og samfundsøkonomien.

"Jeg synes virkelig, at politikerne skal passe på. Vi har en sektor, som kører rigtig godt i dag, og hvis man privatiserer det, vil det være næsten umuligt at komme tilbage til det nuværende system. Når vi kigger ud over Europa, er der flere forskellige modeller, men vi har uden sammenligning de laveste affaldstakster i Danmark, og jeg tvivler meget på, at det private marked vil virke efter hensigten på det her område," siger Nils Christian Holm, der er direktør i Rambøll Waste-to-energy, som rådgiver i en lang række lande om, hvordan de kan indrette deres behandling og forbrænding af affald, til Momentum.

Delvis liberalisering

Kampen om affaldet handler dog ikke kun om penge. Et EU-direktiv fra 2010 betyder, at virksomheder frit skal kunne bestemme, hvordan de – med respekt for miljølovgivningen – skaffer sig af med deres affald. Det strider imod de danske regler, hvor kommunerne bestemmer over både husholdnings- og erhvervsaffald.

KL og Dansk Affaldsforening har derfor foreslået en model for delvis liberalisering, hvor kommunerne fortsat tager sig af husholdningsaffaldet uden at sende det i udbud, mens virksomhederne frit kan beslutte, hvilket forbrændingsanlæg, de vil ”sælge” deres affald til.

Jørn Pedersen (V), formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, mener, at den delvise liberalisering, hvor der skabes fri konkurrence for erhvervsaffaldet, vil være den helt rette løsning.

”Med liberalisering af erhvervsaffaldet kan vi sikre, at kapaciteten på forbrændingsanlæggene udnyttes endnu mere optimalt. Derimod kan vi ikke støtte, at husholdningsaffaldet også skal sendes i udbud. Affaldsforbrænding er en vigtig del af vores infrastruktur på miljøområdet, og der er alt for stor risiko for, at det private marked ikke vil fungere. Taberne vil i givet fald blive borgerne i form af højere affaldstakster og varmepriser,” siger Jørn Pedersen til Momentum.

Læs mere om kampen om affaldet i KL’s nyhedsbrev Momentum.