13. oktober 2014

Ældres forbrug er steget mest

Både par og enlige over 60 år ligger over gennemsnittet, når man måler, hvor meget danskernes forbrug er steget siden 1997. Det viser en ny Momentum-analyse.

Momentum-analysen bygger på tal fra Danmarks Statistiks forbrugerdata. Den viser, at par over 60 års forbrug er steget med 27,6 procent i perioden 1997-2012.

Men også de enlige over 60 år står for en stor stigning. I denne gruppe er forbruget steget med 17, 2 procent. Stigningen i den samlede befolkning er til sammenligning på 11,9 procent.

En større lyst til flere rejser og oplevelser er en af årsagerne til, at de ældres forbrug stiger. Det mener forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen.

”Hvis helbredet ellers er til det, så ligger interessen først og fremmest i at rejse og oplevelser som teater, koncerter og god mad,” siger hun til Momentum.

Danmarks Statistiks tal understøtter også Ann Lehmann Erichsens teori. Blandt efterlønnere og pensionister er udgifterne til flybilletter nemlig steget til det firdobbelte, og gruppen ligger dermed øverst i den generelle stigning i udgifter til flybilletter.

Der er også sket et skifte i de ældres holdning til at bruge penge. Det er blevet vigtigere for de ældre at tænke på sig selv, og det er mindre væsentligt, om der er noget tilbage til arvinger, mener Ann Lehmann Erichsen.

Ændringer i arbejdsmarkedspension

Jens Højgaard, souschef i Ældre Sagen, peger også på, at flere er på arbejdsmarkedet, til de er 65 og har dermed en højere indkomst i længere tid. Den gruppe er også med til at trække tallet op. Han mener desuden også, at arbejdsmarkedspensionerne spiller en væsentlig rolle i de ældres øgede forbrug.

”Det er glædeligt, at pensionssystemet i højere grad giver pensionisterne forbrugsmuligheder, der ligner andre gruppers. Forbrugsstigningen dækker dog formentlig over meget store forskelle,” siger han til Momentum og uddyber:

”Den største gruppe af ældre har stigende arbejdsmarkedspensioner og indkomster, og de vil i stigende grad distancere sig fra den mindre gruppe, der kun har folkepension.”

I hele artiklen i Momentum kan du læse flere årsager til det stigende forbrug i den ældre del af befolkningen.

Læs hele artiklen her.