12. marts 2012

Patienter er tilfredse med genoptræning

Ny Momentum-undersøgelse viser, at flertallet af brugerne er tilfredse med den genoptræning, de har fået af kommunen.

Den kommunale genoptræning er bedre end sit rygte. Det må være konklusionen på en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Momentum blandt 431 borgere, der har modtaget genoptræning fra kommunen efter et sygehusophold inden for de seneste to år. 59 procent erklærer sig meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten af den kommunale genoptræning, mens kun 21 procent er utilfredse eller meget utilfredse.

Det er et flot resultat for et område, som ellers har været genstand for en del kritik, siden kommunerne overtog det fulde ansvar for genoptræningen efter kommunalreformen, mener formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther.

»Når man spørger brugerne direkte, er de rent faktisk generelt tilfredse, fordi de oplever, at de får en god behandling. Jeg mener, det underbygger, at kommunerne er på rette vej,« siger Anny Winther.

Hun henviser også til, at antallet af genoptræningsforløb er steget de seneste år. I 2006 inden kommunalreformen blev der registreret 31.520 genoptræningsforløb, og i 2010 var tallet steget til hele100.468. Og alligevel er den gennemsnitlige ventetid ikke steget.

Johnny Kuhr, formand for fagforeningen Danske Fysioterapeuter, mener også, det er positivt, at flertallet af genoptræningspatienterne er tilfredse, men så gerne, at tallet var endnu højere.

»Jeg tror, at selve mødet med sundhedsvæsnet, kommunen og terapeuterne generelt giver en god tilfredshed, fordi borgerne oplever, at de får håndteret deres behov. Men jeg kunne være fræk og sige, at i forhold til den tilfredshedsscore vi kender fra andre områder i sundhedsvæsenet, så ligger den meget højere i sygehusvæsenet og praksissektoren,« siger Johnny Kuhr.

Han tror, at den større tilfredshed på andre områder blandt andet skyldes en lavere ventetid end på genoptræning.

I Momentum-undersøgelsen har vi også spurgt mere end 4.000 borgere, som ikke har personlig erfaring med kommunal genoptræning inden for de seneste to år, om deres indtryk af kvaliteten. Og det viser, at den kommunale genoptrænings omdømme er væsentligt dårligere, end den reelt fortjener ifølge brugerne. Kun 20 procent af ikke-brugerne svarer, at de har et tilfredsstillende indtryk mod altså 59 procent af brugerne. Og selv hvis man renser for den store gruppe af ikke-brugere, som ikke har noget billede af genoptræningen og derfor svarer ”ved ikke”, mener kun 42 procent, at kvaliteten i de kommunale genoptræningstilbud er tilfredsstillende.

Johnny Kuhr tror, det skyldes, at befolkningen generelt har et lavere forventningsniveau til den kommunale sundhedsindsats.

»Kommunerne skal regne med, at borgerne på sundhedsområdet vil sammenligne dem med sygehusene. Så det er sygehusenes faglighed og service, der bliver målestokken. At man så har kunnet bryde forventningen, når borgerne har været i kontakt med den kommunale genoptræning, er godt. Men det er ikke godt nok. Der skal arbejdes på sagen, og det ser vi nu, at kommunerne er godt i gang med,« siger han.

Det kan KL-udvalgsformand Anny Winther bekræfte.

»Vi skal arbejde på at styrke tilfredsheden blandt brugerne og omdømmet blandt ikke-brugerne. Det skal vi gøre, fordi udviklingen i de kommende år vil gå i retning af, at endnu flere får behov for genoptræning. Derfor kommer KL i det nye sundhedsudspil også med nogle konkrete forslag til, hvordan vi skal gøre genoptræningsforløbene endnu bedre for borgerne,« siger Anny Winther.

KL’s sundhedsudspil bliver offentliggjort i forbindelse med KL’s Kommunalpolitiske Topmøde senere i denne uge.

Af Trine Møller, trm@kl.dk