10. december 2012

Leder: Kommunalpolitik rykker

KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, skriver i sin leder om de unikke muligheder for at engagere sig i lokalsamfundet og være en del af vigtige beslutninger på eksempelvis skole- og ældreområdet, som kommunalpolitik giver. En mulighed som også tiltrækker flere og flere tidligere ministre og toppolitikere fra Christiansborg.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Det er ingen tilfældighed, når flere og flere tidligere ministre og toppolitikere fra Christiansborg søger over mod kommunalpolitik, som Momentum i dag skriver. Ja, ja, ganske vist kan man indvende, at det som hovedregel er politikere fra oppositionen, der tager springet, måske fordi de er kommet længere væk på magten og rampelyset på Slotsholmen. Men det kan ikke forklare, hvorfor ”politiker-trafikken” i de senere år er gået mere og mere fra Christiansborg til rådhusene.

Min påstand er, at udviklingen først og fremmest skyldes, at kommunalpolitik ganske enkelt er rasende interessant for mennesker, der gerne vil gøre en væsentlig forskel i samfundet og trives med at få direkte afregning og respons fra borgerne.

Og det er blevet endnu mere udtalt efter kommunalreformen, hvor kommunerne fik ansvaret for en række nye områder og i endnu højere grad blev borgernes indgang til den offentlige sektor. Det har også givet kommunerne helt nye muligheder for at skabe synergi og helhedsorienterede løsninger.

For politikere, der har gjort sig som ministre og fremtrædende figurer på Christiansborg, opleves det ofte som utroligt spændende og udfordrende at komme ud i ”maskinrummet” som borgmester eller kommunalpolitiker. Odsherred-borgmester Thomas Adelskov, som er tidligere fremtrædende folketingspolitiker, siger det præcist i dagens Momentum: »Det giver en nærhed til beslutningerne, som er helt unik.«

Den samme positive oplevelse har langt de fleste borgmestre og kommunalpolitikere, uanset om de har en fortid på Christiansborg eller ej. Men vi skal blive bedre til at formidle de positive erfaringer. Alt for mange borgere har stadig en skævvreden opfattelse af kommuner og kommunalpolitik som et støvet foretagende. Om knap et år er der kommunalvalg, og vi bør se valget som en kærkommen anledning til at vække befolkningens interesse og begejstring for kommunalpolitik og få flere i stemmeboksene.

Valgdeltagelsen er desværre for nedadgående, og mange partiforeninger oplever, at de får sværere og sværere ved at rekruttere kandidater – ikke mindst blandt unge og kvinder. Det er ikke alene uholdbart i forhold til lokaldemokratiets fremtid, men også synd og skam, at alt for få ser de store muligheder i at engagere sig aktivt i deres lokalsamfund gennem kommunalpolitik. Det er jo her, at de vigtige og konkrete beslutninger om daginstitutioner, skoler og ældrecentre bliver truffet, og derfor er det afgørende, at vi får de rigtige folk ind i kommunalbestyrelserne.

Derfor skal Folketinget og kommunerne sikre, at arbejdsvilkårene er fornuftige og blive bedre til at sprede det gode budskab: Det giver i den grad mening at engagere sig i lokalpolitik!