15. marts 2011

Leder: Kommunerne ser bæstet i øjnene

Er du i tvivl, så kig på de nyeste kommunale personaletal. Flertallet i Folketinget har sat rammerne, som kommunerne skal respektere. Og økonomiaftalen for 2011 bygger på stramme rammer, som kommunerne nu efterlever. De tilpasser økonomien til virkeligheden anno 2011. I december 2010 var der 11.000 færre ordinært ansatte i kommunerne end samme måned året før. Alt tyder på, at faldet fortsætter i 2011. Og over alt tænkes der i effektiviseringer og besparelser.

Af Peter Gorm Hansen, administrerende direktør i KL

Fyringer, skolelukninger og besparelser giver sjældent anledning til ros. Heller ikke fra de, der gerne ser, at kommunerne går til den. Men der er ingen vej uden om. Og det ved kommunerne. Det viser Momentums kortlægning af de kommunale budgetter for 2011. Et stort flertal af kommunerne har i 2010 og 2011 fundet sparekniven frem.

Nu vil nogle sikkert sige: Var kommunernes forbrug ikke kommet alt for højt op i 2009? Svaret er ja, når budgetterne sammenlignes med 2009-aftalen med regeringen. Navnlig udgifterne på det specialiserede sociale område og til specialundervisning drev de samlede udgifter fire milliarder kroner over målet i 2009. Derfor har KL og regeringen aftalt at arbejde sammen om at dæmpe udgiftsvæksten på disse områder. Vi venter nu på, at staten gennemfører sin del af den aftale.

Kommunerne står midt i en omstillingsproces. Den tager tid. Derfor vil der også være en difference mellem budget og regnskab for 2010. Det fortalte KL regeringen allerede i efteråret. KL forventer, at de stramme budgetter vil blive overholdt i 2011 takket være bedre budgetstyring. Landspolitikere, kommentatorer og andre meningsdannere bør anerkende, at kommunerne tager deres ansvar alvorligt og handler økonomisk ansvarligt. Men det tager sikkert også tid.

Der har nemlig bredt sig en ubehagelig tendens til, at de – uanset politisk observans – altid kan blive enige om én ting: At kommunerne er skyld i de fleste økonomiske ulykker i dette land. Der er sjovt nok aldrig noget galt med deres ambitioner på kommunernes vegne om, hvad der skal løses. Staten mener altid, kommunerne har penge nok. Men i den enkelte kommune mødes den økonomiske virkelighed med kravene i øjenhøjde. Og der er langt fra Slotsholmen til den virkelighed.

De nemme floskler og betragtninger om uansvarlige kommuner holder ikke vand. Det understreges af Momentums kortlægning. Nu mangler vi blot, at landspolitikerne kan finde sammen om reformer, der kan fremtidssikre dansk økonomi. Og få sat gang i robust vækst og radikal innovation over alt i samfundet.