06. december 2011

Kommuner går på jagt efter væksten

Flertal af kommunalpolitikerne har vedtaget eller diskuterer netop nu strategier for, hvordan deres kommune kan sætte gang i væksten. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Ekspert er positivt overrasket over, at så mange kommuner tager ansvar for at skubbe væksten i gang.

Hvordan skaber vi vækst??? Det spørgsmål står ikke blot og blinker kraftigt på mediernes og Folketingets dagsorden i disse år. Det diskuteres også heftigt på kommunalbestyrelsesmøder over hele landet, viser ny Momentum-undersøgelse. Her siger hele 60 procent af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at deres byråd i den senere tid har haft særlig fokus på vækst – og er i gang med eller har udarbejdet en vækststrategi.

Slagelse er en af de kommuner, hvor de seneste måneder har stået i vækstdebattens tegn, fortæller borgmester Lis Tribler (S). Omkring årsskiftet skal byrådet vedtage en ny strategi for erhvervsudvikling i kommunen, og i den forbindelse har både byrådet, det lokale erhvervsliv, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og lokale foreninger været inddraget.

»Vi står virkelig på en brændende platform i Slagelse. Flere store arbejdspladser i kommunen er lukket i de seneste år, og samtidig har borgerne et relativt lavt uddannelsesniveau. Derfor skal vi dels forsøge at skaffe nogle nye virksomheder til kommunen, og derudover skal vi hjælpe nogle af de eksisterende med at få mere ud af deres potentiale,« siger Lis Tribler.

Sideløbende skal kommunens jobcenter spille en central rolle i at få omskolet og uddannet de ledige til fremtidens job. Både mere overordnet, men også helt specifikt, når man eksempelvis allerede nu ved, at der skal bruges hele 600 nye svejsere til bygningen af Femern Bælt-forbindelsen.

Hjælp til iværksættere

Derudover har kommunen særligt fokus på at hjælpe iværksættere med anden etnisk baggrund og har ansat såkaldte ”erhvervsguider”, som kan rådgive de lokale virksomheder. Og senest åbnede kommunen sammen med Væksthus Sjælland i foråret Vækstfabrikken – et særligt udviklingsmiljø for iværksættere.

»Vi prøver specielt at tage udgangspunkt i nogle af de forudsætninger, vi har i forvejen. Det gælder på fødevareområdet med blandt andet vores lange kystlinje med mulighed for at levere muslinger til restauranter, og det gælder vores centrale placering ved motorvejen, der forbinder Vest- og Østdanmark,« siger borgmester Lis Tribler.

Bjarne E. Jensen er sekretariatschef i REG LAB, en medlemsfinansieret organisation til formål at fremme viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling. Og han glæder sig over, at flertallet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne har været stærkt involveret i at diskutere vækst og vækststrategi for deres kommune.

»Jeg tager det som et positivt tegn på, at kommunerne tager ansvaret på sig. De vedkender sig, at de er de nærmeste til at sikre vækst og erhvervsudvikling i kommunen. Det viser, at kommunerne er kommet et godt stykke på vejen fra at være administratorer til at være udviklingsorienterede. Man er parate til at gå nogle nye veje,« siger Bjarne E. Jensen, som også glæder sig over, at det ikke bare er borgmestre, men mange menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som svarer, at de diskuterer vækst og vækststrategier.

Det er dog langt fra nok, at kommunalbestyrelsen diskuterer vækst og vedtager en strategi. Bjarne E. Jensen peger på, at det som første skridt er meget vigtigt at analysere grundigt, hvilke vilkår og udfordringer erhvervslivet i kommunen har.

»Den nyeste generation af erhvervsplaner er væsentligt bedre, men hvis man kigger på den tidligere generation, lignede de hinanden rigtig meget, næsten uanset hvor man var i landet. Det er enormt vigtigt at gøre sig klart, hvad der er specielt for kommunen. Hvis man skal bruge kommunale kroner på noget, er det dælme vigtigt, at de bruges målrettet på noget, som kan få værdi for kommunens erhvervsliv,« siger Bjarne E. Jensen.

Sats på uddannelse

Han fremhæver samtidig, at den kommunale indsats skal tænkes på tværs af beskæftigelse, uddannelse og erhverv i kommunen, og man skal inddrage det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

»Vi ved, at uddannelse er en drivkraft for velstand og produktivitet. Ved at satse strategisk på uddannelse kan man sikre, at uddannelserne i området understøtter de kompetencer, som områdets virksomheder har brug for,« siger Bjarne E. Jensen.

Den bane arbejder Slagelse Kommune også på, fortæller borgmester Lis Tribler.

»Det er et indsatsområde, at vi skal have en bedre kobling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Virksomhederne kender ofte ikke mulighederne på uddannelserne godt nok, og uddannelsesinstitutionerne kender ikke virksomhedernes behov. Der kan kommunen bidrage til at skabe en tættere kobling,« siger Lis Tribler.

I Københavns Kommune nedsatte overborgmester Frank Jensen (S) i foråret den såkaldte Copenhagen Business Task Force, som med Børsens tidligere chefredaktør Leif Beck Fallesen i spidsen skulle komme med bud på, hvordan kommunen kan bidrage til at skabe mere vækst. Og Frank Jensen mener, det er helt afgørende, at kommunerne påtager sig en vigtig rolle i arbejdet med at skabe vækst i erhvervslivet.

»Det kan godt være, at det ikke traditionelt er en kommunalpolitisk opgave at lave vækststrategier. Men hvor skal den velfærd, som kommunerne skal levere i fremtiden, komme fra? Den skal komme fra vækst, og derfor mener jeg, det er helt oplagt, at man som kommune stiller sig selv spørgsmålet: ”Hvordan kan vi hjælpe vores lokale virksomheder til at skabe vækst?”,« siger Frank Jensen og fremhæver, at kommunerne også har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen:

»Det er jo vores borgere, der bliver arbejdsløse, når væksten halter. At skabe vækst er en opgave, som er så vigtig, at alle niveauer i samfundet bør tage den på sig.«

Copenhagen Business Task Force kom allerede i august med 77 forslag til, hvordan væksten kan styrkes i København, og 52 af de forslag er kommunen ved at føre ud i livet. Blandt andet bliver der fra 1. januar kun én indgang til kommunen for virksomheder, hvor de kan få rådgivning og søge om tilladelser.

Sekretariatschef Bjarne E. Jensen fra REG LAB glæder sig over kommunernes fokus på vækst, men samtidig tænder han en advarselslampe.

»Når de enkelte kommuner får en større selvforståelse på det her felt, kan risikoen være, at man bliver for lukket om sig selv inden for kommunegrænsen. Det, der skaber stærke og produktive virksomheder, er et bredt netværk af kontakter, skarpe forretningsmodeller og fokus på de globale markedsmuligheder. Det skal kommunen understøtte,« siger Bjarne E. Jensen.

Han fremhæver samtidig, at kommunerne skal kende deres begrænsninger:

»Specialiseret virksomhedsrådgivning, som forretningsudvikling af medico-virksomheder eller destinationsudvikling i turismeerhvervet, kræver høj faglig specialisering. Det er afgørende, at kommunerne allierer sig med andre kommuner og regioner for at løse den udfordring. Forsøger de selv at være verdensmestre til det hele, bliver kvaliteten for lav og kræfterne spildt.«

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk