14. februar 2011

Havne kan skabe vækst og nye arbejdspladser

Der er fuld fart på de danske havne. De 24 største danske havne planlægger at udvide deres havnereal med 50 procent frem til 2025. Og det er ikke en kvadratmeter for meget, viser ny analyse, da langt mere gods i fremtiden skal fragtes på vandet, og havnene får nye og pladskrævende opgaver. Udvidelserne vil skabe 10.000 ekstra arbejdspladser og kan dermed være med til at sparke den danske vækst i gang.

Et halvforladt indhegnet område eller storstilede lejlighedsprojekter vil nok for de fleste poppe frem på nethinden, hvis talen falder på de danske havne. Men virkeligheden er en ganske anden – for de danske erhvervshavne går faktisk en lys fremtid i møde som arbejdspladser og vækstlokomotiver i de kommende år. Frem mod 2025 forventer de 24 største havne at udvide deres areal med omkring 12 millioner kvadratmeter, hvilket vil være en udvidelse af de nuværende arealer med 50 procent. Og det kan ifølge en ny analyse være med til at skabe 10.000 nye job.

Indtast alt-tekst her.

»Fremtidsmulighederne for havnene er enorme, og havnenes vækst vil gavne hele samfundet. Ikke bare er søtransport klimavenlig og billig. Det vil også kunne aflaste vejnettet og reducere behovet for vedligeholdelse og udbygning af vejene. Samtidig vil udvidelserne være med til at skabe arbejdspladser og kickstarte væksten i mange regioner,« siger Torben Kjærgaard, direktør for Danske Havne, der er brancheorganisation for 65 aktive erhvervshavne.

Allerede i dag er de danske havne et knudepunkt for størstedelen af den danske handel med udlandet. 75 procent af alle de varer, der føres ind eller ud af Danmark, passerer gennem havnene. Og fremtiden ser kun ud til at ville føre endnu mere gods over på skibene. Det viser en ny analyse foretaget af konsulentfirmaet Tetraplan for Danske Havne.

Ifølge analysen skal havnene håndtere cirka 35 procent mere gods i 2030 end i dag. Og de varer, der skal transporteres, vil samtidig være mere pladskrævende. Andelen af såkaldt intermodalt gods i form af containere og trailere vil stige med 75 procent, mens mængden af det mindre pladskrævende upakkede gods som eksempelvis kul og olie vil falde med en fjerdedel frem til 2030. Dertil vil havnene også have behov for at udvide for at finde plads til eksempelvis renovering og skrotning af boreplatforme, opstilling og servicering af havvindmøller og krydstogtskibe.

Den øgede brug af havnene vil ikke blot give øget aktivitet i havnene, men også uvilkårligt skabe flere arbejdspladser, viser Tetraplans analyse. Hele 10.000 nye folk vil der blive brug for i løbet af de næste ti år, ud over de 63.000, der i dag arbejder i tilknytning til de 24 største havne. Der vil især blive brug for flere specialarbejdere, kranførere og logistikfolk, ligesom vindmølle-, biofuel- og off shore-industrien vil byde velkommen til mange nye kolleger.

Flemming Just, professor og konstitueret leder af Center for Maritim Forskning og Innovation på Syddansk Universitet, er heller ikke i tvivl om, at havnene har slået ind på det rigtige spor ved at udvide deres arealer.

»Prognoser for transporten i Europa viser, at vejene sander til i køretøjer. EU satser derfor på en øget intermodalitet, hvor vi udnytter jernbanenettet og søvejene bedre. Og det vil helt sikkert betyde, at der skal meget mere gods over på vores skibsfart.«

Allerede i dag spiller havnene en væsentlig rolle for den danske økonomi. I perioden 2007-2009 gennemførte 25 havne en undersøgelse af deres betydning for oplandets erhvervsudvikling ud fra en fælles regionaløkonomisk metode, udviklet af Syddansk Universitet og Erasmus Universitetet i Rotterdam for Danske Havne. Undersøgelsen viste, at havnene har en enorm betydning for regionens erhvervsudvikling, beskæftigelse og økonomi. De 25 havne er således med til direkte og indirekte at skabe 46.000 job og en værditilvækst på over 28 milliarder kroner i de regioner, de ligger i.

Tom Nielsen, direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling, glæder sig også over at have Esbjerg Havn som en del af sit lokalområde.

»Det er fantastisk at sidde i mit job og kunne spille sammen med havnen og andre nøgleinteressenter om at sætte skub i erhvervsudviklingen. For der er ingen tvivl om, at havnen spiller en nøglerolle i forhold til at bevare og skabe mange nye job i vores område,« fortæller Tom Nielsen.

Han ser derfor også frem til, at Danmarks arealmæssigt største havn over de næste par år udvider med cirka 650.000 kvadratmeter. En udvidelse, der blandt andet skal gøre Esbjerg Havn endnu stærkere til at arbejde med opsætning af havvindmøller, som der i de næste ti år skal opstilles 10.000 af i EU’s farvande. Langt hovedparten af de vindmølleparker skal stå i Nordsøen, forklarer Tom Nielsen.

»Esbjerg Havn er den eneste nordsøhavn i Danmark, som kan matche de krav, som den europæiske vindindustri stiller. Og i det hele taget er der ikke mange rundt om Nordsøen, der virkelig kan spille med i det her kapløb, så det er positivt for ikke bare Esbjerg og omegn, men principielt for hele landet,« siger Tom Nielsen.

For Flemming Just, professor og konstitueret centerleder på Center for Maritim Forskning og Innovation på Syddansk Universitet, er der ingen tvivl om, at havnene burde stå mere centralt i debatten, når vi taler vækstpotentialer i dansk erhvervsliv.

»Der er ikke så mange danskere, som har en forståelse af havnene, fordi vi er en flok landkrabber. Men havnene spiller en kolossal betydning for den regionale udvikling, og nogle af dem også for et langt større område,« siger Flemming Just.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er udmærket klar over, at havnene langt fra ligger øde hen.

»Jeg skal hilse at sige, at hvis man gerne vil opleve et sted, hvor der virkelig er gang i den, så skal man bare tage ned i erhvervshavnene. Der er gang i den nærmest på alle tider af døgnet,« siger Hans Christian Schmidt.

Han er heller ikke i tvivl om, at der i fremtiden vil komme endnu mere aktivitet på havnene, og regeringen er parat til at understøtte med statslige investeringer:

»I de forlig, vi hidtil har lavet, har vi vist, at vi ønsker at investere både i og omkring havnene. Det har vi gjort, fordi vi ønsker, at havnene skal spille en central rolle. Vi vil derfor også i fremtiden investere endnu flere penge, fordi vi kan se, at der er fornuft i det. Det følger jo helt automatisk, at det skaber arbejdspladser, og derfor er det et rigtigt sted at investere,« siger Hans Christian Schmidt, hvis regering blandt andet hidtil har investeret i bedre infrastruktur til og fra havnene.

En af de havne, der med stor succes har arbejdet med at gøre havnen attraktiv, er Hirtshals Havn. Her har man de seneste år investeret 400 millioner kroner i alt lige fra udvidelse af arealet, auktionshal, transportcenter, vejomlægning og færgelejer for at styrke infrastrukturen omkring transport og fiskeri. Og investeringerne har allerede givet pote, fortæller Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør ved Hirtshals Havn.

»Eksempelvis fik vi i oktober 2010 et nyt færgerederi hertil, som sejler til Færøerne og Island, og i slutningen af 2008 fik vi et rederi, som sejler til Vestnorge. Så i dag kan man fra Hirtshals sejle til fire destinationer i Norge plus Færøerne og Island. Så den indsats, vi har gjort over de senere år, har givet noget tilbage,« siger Jens Kirketerp Jensen.

Og det er ikke bare godt for havnens økonomi, forklarer han:

»Hver gang der sker noget, så kommer der arbejdspladser. Bare det at shippingfirmaet Smyril Bluewater har etableret sig med en ny rute, betyder jo, at der er kommet ti mand på kontoret i stedet for, at de sad to-tre stykker før.«

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk