11. oktober 2011

Botilbud til handicappede under forvandling

Der er sket en gennemgribende udvikling på de botilbud for handicappede og socialt udsatte, som kommunerne har overtaget siden kommunalreformen. Mange botilbud er blevet moderniseret eller udbygget, og andre er blevet nedlagt eller slået sammen med andre tilbud, viser ny Momentum-undersøgelse.

De tidligere amtslige botilbud for handicappede og socialt udsatte er i vidt omfang blevet en integreret del af den kommunale ”butik” siden kommunalreformen. Det viser en undersøgelse, som Momentum har foretaget blandt de kommunale socialdirektører.

Otte ud af ti kommuner, som har overtaget tidligere amtslige botilbud, har foretaget ændringer i et eller flere botilbud siden overtagelse. Mange har moderniseret de fysiske rammer og udbygget med flere pladser, mens andre har udvidet målgruppen for botilbuddet. Nogle har også nedsat antallet af pladser, nedlagt botilbud eller lagt det sammen med et andet kommunalt tilbud.

Indtast alt-tekst her.

Flere end otte ud ti kommuner fortæller også, at botilbuddene er blevet integreret i resten af de kommunale tilbud på forskellig vis. Det er meget udbredt, at beboerne på botilbuddene også benytter andre tilbud i kommunen, ligesom personalets kompetencer også benyttes i andre tilbud. Og en række steder deler botilbuddene decideret personale som for eksempel nattevagter og vikarer med andre kommunale tilbud, viser Momentums undersøgelse.

Anny Winther, formand for Social- og Sundhedsudvalget i KL og til daglig borgmester i Rebild Kommune, ser udviklingen som et klart tegn på, at kommunerne har taget opgaven på sig, siden de overtog ansvaret for det specialiserede socialområde i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

»Kommunerne tænker meget helhedsorienteret i forhold til, hvordan man bedst kan indrette og koordinere de forskellige tilbud til handicappede og socialt udsatte. På den ene side skal vi give et rigtig godt, sammenhængende tilbud til borgeren, og samtidig skal vi udnytte ressourcerne bedst muligt. Og det er min klare opfattelse, at kommunerne er kommet langt ad det spor siden 2007 efter en måske lidt famlende start,« siger Anny Winther.

Indtast alt-tekst her.

Roskilde Kommune er et af de steder, hvor de tidligere amtslige botilbud i høj grad er blevet integreret i de eksisterende kommunale tilbud til handicappede og socialt udsatte. Og det har flere fordele, fortæller Yvonne Barnholdt, direktør for social- og sundhedsområdet i kommunen.

»Det har givet os mulighed for at spørge os selv, om vi løser vores opgave bedst muligt for borgerne og overveje, hvordan vi ville designe indsatsen, hvis vi havde et helt blankt stykke papir. I stedet for at kaste hver enkelt borger ud i et individuelt tilbud uden for kommunen, kan vi give borgerne et mere sammenhængende og fleksibelt individuelt tilbud i kommunen, som også kan tage højde for, at borgernes situation jo udvikler sig løbende,« siger Yvonne Barnholdt.

Indtast alt-tekst her.

Derudover giver det et bedre fagligt miljø og ny inspiration for de kommunale medarbejdere, at der er samarbejde på kryds og tværs mellem de forskellige tilbud. Og så skal man helt banalt heller ikke glemme, at der kan være penge at spare ved at integrere de forskellige tilbud.

»Der er simpelthen nogle stordriftsfordele, som blandt andet betyder, at vi kan spare penge på nogle servicefunktioner. Samtidig er der nogle tilbud, der er så små, at det ikke giver mening at have selvstændig ledelse. Både fagligt og økonomisk er det en fordel med fælles ledelse for flere tilbud,« siger Yvonne Barnholdt.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk