22. maj 2018

Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet

En analyse af hvilke dele af efterspørgslen, der har trukket op- og nedgang på arbejdsmarkedet siden år 2000, samt hvilke lektier, der kan drages i forhold til at undgå en ny overophedning af økonomien, som den vi oplevede i årene frem mod 2008.

  • PDF

    Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet

Analysens hovedkonklusioner

  • Investeringerne og eksporten var altafgørende for op- og nedturen på arbejdsmarkedet fra 2005-2010.
  • Det private forbrugs betydning var til sammenligning ganske beskeden, men det har bidraget til, at krisen har trukket ud.
  • Det offentlige forbrug bidrog ikke til overophedningen af arbejdsmarkedet frem mod 2008 og har efter 2010 også bidraget til, at krisen har trukket ud.
  • Det er i sær de private byggeinvesteringer, der har været afgørende for presset på arbejdsmarkedet.
  • De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer har stort set ingen rolle spillet for udviklingen i beskæftigelsesgabet.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind