07. februar 2023

Kommunernes økonomiske udvikling i 2021

Efter et 2020 hvor Coronapandemien blev definerende for den økonomiske vækst, har den danske økonomi i betydelig grad genrejst sig i 2021 med en stigning i BNP på 4,9 procent. Samlet set er vi på landsplan næsten tilbage på vækstbanen fra før Coronakrisen. På tværs af landet er der dog store forskelle på, i hvor høj grad den økonomiske aktivitet er vendt tilbage i kommunerne.

  • PDF

    Kommunernes økonomiske udvikling i 2021.pdf

 

Sammenfatning af hovedtendenser

  • I 2021 voksede bruttonationalproduktet (BNP) på landsplan med 4,9 pct. efter et 2020 i coronapandemiens tegn med økonomisk tilbagegang. Den høje vækst betød, at den danske økonomi næsten var tilbage på vækstbanen fra perioden lige inden coronakrisen.
  • På kommunalt plan har der ligeledes været positiv vækst i næsten alle kommuner. Størst var væksten i produktionen omkring Sjælland, men den høje vækst er forankret flere stedet på tværs af landet.
  • Selvom de fleste kommuner oplevede en positiv BNP-vækst i 2021, er det ikke alle kommuner som er tilbage på vækstbanen fra perioden lige inden coronakrisen. I eksempelvis Tårnby var det samlede BNP pr. indbygger i 2021 stadig 29 pct. under 2019-niveauet, mens BNP pr. indbygger i Billund var 12 pct. over 2019-niveauet. På trods af de forskellige udviklinger i kommunerne siden 2019 er det dog i høj grad stadig de samme kommuner, som ligger i toppen hhv. bunden målt i BNP pr. indbygger i 2020 og 2021.

 

Se flere analyser fra KL's kontor for Analyse og Makro her

 

×

Log ind