14. august 2020

Industrien ramt mindre hårdt i Danmark

Industrien i Danmark ser ud til at være ramt mindre hårdt af coronakrisen. Det kan medvirke til at forklare, hvorfor dansk økonomi har taget et mindre kraftigt dyk, end vores nærmeste samhandelslande har. Analysen viser dog også at der er stor usikkerhed om koblingen mellem de tidligste tal for industriens produktion, og nationalregnskabets opgørelse af branchens BVT.

  • PDF

    Industrien ramt mindre hårdt i Danmark

Analysens hovedkonklusioner:

  • Det danske produktionsindeks steg 4 pct. fra maj til juni 2020, efter fald fra marts til maj som følge af coronakrisen. De månedlige tal er dog meget støjfyldte, og skal tolkes varsomt.
  • Den danske industriproduktion er samlet faldet 5 pct. i andet kvartal 2020 ift. første kvartal 2020. Det er et kraftigt fald, men betydeligt mindre end hvad der er set i vores største samhandelslande.
  • Industrien har en stor betydning for dansk økonomi, hvor den udgør ca. 15 pct. af det samlede BVT. Når industrien har klaret coronakrisen relativt godt, kan det medvirke til at forklare hvorfor det danske BNP er faldet mindre end i lande som Tyskland, Sverige, Storbritannien og USA.
  • Industrien har haft et større bidrag til den seneste højkonjunktur fra 2013 til coronaens indtog, end man kunne forvente ud fra branchens størrelse. Det samlede vækstbidrag har været på knap 0,5 pct. point årligt ud af en gennemsnitlig BVT-vækst på ca. 2,1 pct.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind