22. marts 2018

Forskelle i produktivitet på tværs af landet – på kommuneniveau

Formålet med dette analysenotat er at belyse forskellene i produktivitet og produktivitetsvækst på kommuneniveau over perioden 1993-2016.

  • PDF

    Forskelle i produktivitet på tværs af landet – på kommuneniveau.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Der findes markante forskelle i økonomisk aktivitet og vækst mellem landsdele og kommuner – arbejdsproduktiviteten bidragermed omtrent halvdelen af disse forskelle.
  • Kommunerne med højest produktivitet i 2016 er oftest de samme, som har haft den højeste produktivitetsvækst fra 1993 til 2016, mens væksten har været uafhængig af udgangspunktet i 1993.
  • De største forskelle i arbejdsproduktivitet mellem kommunerne findes på Sjælland samt i Syd- og Vestjylland.
  • Spredningen mellem kommunerne er stabil frem til finanskrisen, hvorefter den øges – den øgede spredning skyldes en stærkt stigende produktivitet i nogle få kommuner.
  • Især Ballerup, Gladsaxe, Billund og Kalundborg skiller sig ud med en produktivitet på ca. 80 pct. over landsgennemsnittet i 2016.
  • For produktivitetsvæksten fra 1993 til 2016 skiller især Ballerup og Billund sig ud med en fremgang på omkring det firedobbelte af væksten for hele landet.
  • Kommuner med en ringe produktivitetsudvikling under krisen klarer sig generelt bedre i årene efter krisen.

 

×

Log ind