21. november 2013

DI’s erhvervsklimaundersøgelse 2013

Dette notat beskriver en række forbehold over for DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2013 mht. anvendt metode og de fundne resultater.

Hvert år udgiver DI en erhvervsklimaundersøgelse. Dette notat omhandler KL's bemærkninger til DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013, samt en række forbehold over for analysen mht. anvendt metode og de fundne resultater, hvoraf der kan fremhæves følgende:

  • Vægtningen af de forskellige indikatorer er pr. definition vilkårlig. En anderledes vægtning af indikatorerne kunne have ført til en anden rangordning af kommunerne, jf. afsnit 3.
  • Relativt få besvarelser pr. kommune betyder, at opgørelserne er meget følsomme overfor tilfældigheder med hensyn til, hvilke virksomheder der svarer. Det gælder ikke mindst, fordi virksomhedernes vurderinger vægter 2/3 i det samlede resultat, mens statistiske data kun vejer 1/3, jf. afsnit 3 og 4.
  • Ranglisten bygger på en sammenvejning af kommunernes placeringer på de enkelte indikatorer. Beregningen af den samlede placering tager derfor ikke højde for, at der fra indikator til indikator kan være meget forskellig variation mellem kommunerne. Meget små udsving i værdierne kan derfor give store udsving i placering på listen. Det betyder, at det på de enkelte indikatorer kan være marginaler der adskiller en 20. plads fra en plads som nr. 60, jf. afsnit 5.
  • I forhold til fortolkningen af resultaterne er det væsentligt at være opmærksom på, at alle virksomheders vurderinger vægter ens. Det betyder, at svarene fra en lille virksomhed med få medarbejdere vejer lige så meget som svarene fra store virksomheder som f.eks. Lego eller Novo, jf. afsnit 6.
  • Undersøgelsen måler også på forhold, som kommunerne i en del tilfælde har begrænset indflydelse på. F.eks. vægter det, om der er ledige erhvervsgrunde i kommunen, jf. afsnit 7.
  • Der er ikke i alle tilfælde sammenfald mellem, hvad virksomhederne svarer om en kommunes indsats på diverse indikatorer, og hvordan kommunen rent faktisk klarer sig på disse, jf. afsnit 8.