26. januar 2021

Elever med psykiatriske diagnoser og deres afgangsprøve i 9. klasse

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan elever med psykiatriske diagnoser klarer sig i skolen.

  • PDF

    Elever med psykiatriske diagnoser og deres afgangsprøve i 9. klasse.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  •  Andelen af 9. klasses elever med en psykiatrisk diagnose er steget fra 8,3 pct. til 11,7 pct. fra skoleåret 2010/11 til 2017/18. 
  • Kun 48 pct. af elever med en psykiatrisk diagnose gennemfører grundskolens afgangseksamen (mod 87 pct. blandt unge uden diagnoser).
  •  Karaktergennemsnittet blandt elever med diagnoser, som gennemfører afgangseksamen, er på 6,8. Blandt eleverne uden diagnoser er det på 7,5.
  • Karaktergennemsnittet for elever med autisme er højere end karaktergennemsnittet for elever med andre psykiatriske diagnoser, men det er kun en tredjedel som faktisk tager afgangseksamen.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

 

×

Log ind