19. september 2018

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017

Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne i løbet af et skoleår, herunder forskellene i elevtyperne som folkeskolerne afgiver og modtager fra de frie grundskoler.

  • PDF

    Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016-2017.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • 2,3 pct. af eleverne på de frie grundskoler skiftede i løbet af skoleåret 2016/2017 til en folkeskole. Omvendt skiftede 0,6 pct. af eleverne i folkeskolerne til de frie grundskoler.

  • I løbet af de sidste ti år er antallet af skoleskift mellem de to skoletyper steget. Således er antallet af elever, der skifter fra folkeskolen til en fri-/privatskole steget med 70,5 pct. siden 2007/2008. Antallet af elever, der skifter fra en fri-/privatskole til en folkeskole er steget med 48,3 pct.

  • De elever folkeskolen modtager fra de frie grundskoler er i højere grad ressourcesvage elever. De kommer i højere grad fra familier med lav indkomst, familier med kortere uddannelsesniveau og familier med lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • De elever de frie grundskoler modtager fra folkeskolerne i løbet af et skoleår er jævnt fordelt på elevernes baggrundsparametre. Eleverne kommer i lige høj grad fra alle indkomstdeciler, alle uddannelsesgrupper samt alle herkomstgrupper.

×

Log ind