06. april 2018

Den sidste folkeskole i byen

Formålet med dette analysenotat er at undersøge, hvor mange af de byer, der i 2007 kun havde én folkeskole, som har mistet deres folkeskole, samt hvad der kendetegner disse byer.

Analysens hovedkonklusioner

  • Det er i de små byer, at folkeskolerne er lukket. Ud af 121 byer som har mistet deres folkeskoletilbud fra 2007 til 2017, havde 76 af byerne under 500 indbyggere i 2007.

  • Det er i byer med få børn, at folkeskolerne er lukket. 68 af de byer, hvor skolen er lukket, havde under 50 børn i 0.-6.-klassesalderen (6-12 år) i 2007.

  • Det er i byer, hvor folkeskolen havde få elever, at skolen er lukket. Folkeskolen er lukket i 70 pct. af de byer, hvor folkeskolen havde under 50 elever i 0.-6. klasse i 2007. Hvor folkeskolen havde 50-99 elever, er skolen lukket i 57 pct. af tilfælde.

×

Log ind