22. januar 2019

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der får en ungdomsuddannelse. Der er særligt fokus på unge, hvis forældre ikke selv har en ungdomsuddannelse.

 • PDF

  Bryder børnene den sociale arv og får.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Over de sidste tyve år er der sket en stigning i andelen af 25-
  årige, som gennemfører en ungdomsuddannelse, på 4,6 procentpoint.
  I 2018 var der således 81,4 pct. af de unge, som havde en
  ungdomsuddannelse.
 • Blandt unge, hvis forældre ingen ungdomsuddannelse har, er der
  sket et fald i andelen, som gennemfører en ungdomsuddannelse,
  på 2,9 procentpoint. Faldet skal ses i lyset af en ændring i gruppens
  sammensætning i retning af en større andel ressourcesvage
  personer, samt en betydelig mindre gruppe.
 • Det er kun mændene, der har oplevet et fald i andelen af 25-årige
  med en ungdomsuddannelse, i gruppen af unge, hvis forældre
  står uden en ungdomsuddannelse. Mens kvinderne i gruppen har
  haft en uændret andel.
 • Et lavt fagligt resultat ved 9. klasses afgangsprøver i dansk og
  matematik har en negativ betydning for sandsynligheden for at
  gennemføre en ungdomsuddannelse. Generelt får mændene lidt
  lavere karakterer end kvinderne.