22. januar 2019

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der får en ungdomsuddannelse. Der er særligt fokus på unge, hvis forældre ikke selv har en ungdomsuddannelse.

  • PDF

    Bryder børnene den sociale arv og får.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Over de sidste tyve år er der sket en stigning i andelen af 25-årige, som gennemfører en ungdomsuddannelse, på 4,6 procentpoint. I 2018 var der således 81,4 pct. af de unge, som havde en ungdomsuddannelse.
  • Blandt unge, hvis forældre ingen ungdomsuddannelse har, er der sket et fald i andelen, som gennemfører en ungdomsuddannelse, på 2,9 procentpoint. Faldet skal ses i lyset af en ændring i gruppens sammensætning i retning af en større andel ressourcesvage personer, samt en betydelig mindre gruppe.
  • Det er kun mændene, der har oplevet et fald i andelen af 25-årige med en ungdomsuddannelse, i gruppen af unge, hvis forældre står uden en ungdomsuddannelse. Mens kvinderne i gruppen har haft en uændret andel.
  • Et lavt fagligt resultat ved 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik har en negativ betydning for sandsynligheden for at
    gennemføre en ungdomsuddannelse. Generelt får mændene lidt lavere karakterer end kvinderne.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind