03. maj 2016

Udviklingen i profilen af plejehjemsbeboere

Formålet med dette notat er at beskrive udviklingen i plejehjemsbeboere fra 2008 til 2014 i forhold til deres alder, køn og brug af sundhedsvæsenet som indikation for deres helbredstilstand.

  • PDF

    Udvikling i profilen af plejehjemsbeboere.pdf (1)

Analysens hovedkonklusioner

  • Gennemsnitsalderen blandt plejehjemsbeboere er nogenlunde konstant (84 år).
  • Tre ud af fire plejehjemsbeboere er kvinder, men andelen af mænd er stigende.
  • Plejehjemsbeboeres forbrug af sundhedsvæsenet steget i perioden 2008-2014, mens det ikke gør sig gældende blandt de øvrige ældre.
  • I 2008 havde plejehjemsbeboere årligt 21 kontakter med almen praksis i løbet af et år, mens de 6 år senere i 2014 havde 24 kontakter om året i gennemsnit. Blandt øvrige ældre (med samme køns og aldersfordeling) lå antallet konstant på 14 kontakter om året.
  • Andelen af plejehjemsbeboere, som blev indlagt på hospital i løbet af et år, steg fra 37 pct. i 2008 til 42 pct. i 2014. Blandt øvrige ældre lå andelen konstant på ca. 29 pct.
  • Disse resultater indikerer, at plejehjemsbeboere er blevet en gruppe med dårligere helbred og dermed sandsynligvis også mere plejekrævende borgergruppe end tidligere.
×

Log ind