27. oktober 2015

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i brugen af sygebesøg fra 2009 til 2014.

  • PDF

    Analyse af udvikling i antal af sygebesøg i hjemmet.pdf (1)

Analysens hovedkonklusioner

  • I 2014 blev der i alt foretaget 421.100 sygebesøg af almen praktiserende læger i patientens hjem, hvoraf 87 pct. var blandt ældre patienter.
  • Antallet af sygebesøg hos ældre stiger markant med stigende alder. Blandt ældre i 60’erne er det i gennemsnit kun 3 pct., der har besøg af lægen, mens det blandt 80-89 årige er mere end hver fjerne og blandt 90 + årige er mere end hver anden.
  • Mange af de ældre, som får sygebesøg i hjemmet, får mere end ét besøg om året. De ældre har i gennemsnit 2-3 sygebesøg af lægen i løbet af året, hvis de er under 80 år og 3-4 sygebesøg om året hvis de er over 80 år.
  • Antallet af sygebesøg i hjemmet pr. 1.000 ældre er faldet med en femtedel (20 pct.) fra 2009 til 2014. Faldet er især sket blandt de yngre ældre på 65-79 år.
  • Faldet i antallet af sygebesøg i hjemmet skyldes, at færre ældre får besøg af lægen, mens de som får besøg af lægen får flere besøg om året nu end tidligere. Det tyder på, at der sker en prioritering af sygebesøg blandt ældre med størst behov.
×

Log ind