22. august 2017

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser

Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske sygehusvæsen fra 2008-2016. Dels undersøges den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed og dels undersøges fordelingen af hhv. korte og lange indlæggelser.

  • PDF

    Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Patienter i det somatiske sygehusvæsen er indlagt i kortere tid ad gangen end tidligere, men lidt oftere flere gange. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet med 21 pct. på otte år (2008-2016).
  • Faldet i den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed dækker bl.a. over en markant stigning i antallet af ultrakorte ”sammedagsudskrivninger” (36 pct. stigning) og et fald i antallet af lange indlæggelser af over en uges varighed (22 pct. fald).
  • De helt korte ”sammedagsudskrivninger” udgjorde i 2008 23 pct. af alle indlæggelser, mens det i 2016 gjaldt 30 pct. af alle indlæggelser.
  • Siden 2014 er antallet af korte sammedagsudskrivninger stagneret, mens antallet af lange indlæggelser af over en uges varighed er faldende i hele perioden 2008-2016.
  • Faldet i antallet af indlæggelser af over en uges varighed påvirker isoleret set den gennemsnitlige indlæggelsestid mere end stigningen i antallet af sammedagsudskrivninger.
  • Medicinske indlæggelser er 1-2 dage længere end kirurgiske indlæggelser. Varigheden af både medicinske og kirurgiske indlæggelser er faldet fra 2008 til 2016.
×

Log ind