17. marts 2017

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni fra 2007 til 2015 i lyset af den generelle udvikling i hospitalspsykiatrien i perioden.

 • PDF

  Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni.pdf (1)

Analysens hovedkonklusioner

 • Den samlede behandlingsindsats for patienter med skizofreni, som både er indlagt og i ambulant behandling i løbet af samme år, er karakteriseret ved et kraftigt fald i antallet af indlæggelsesdage årligt og uændret ambulant behandlingsindsats, samt stigende genindlæggelsesfrekvens og flere med akutte psykiatriske skadestuebesøg. 
 • Behandlingsindsatsen fra 2007-2015 har udviklet sig som følger:
  • Den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed pr. indlæggelse er faldet fra 40 dage til 27 dage.
  • Det gennemsnitlige antal indlæggelser årligt pr. patient er steget fra 1,9 indlæggelser til 2,2 indlæggelser årligt.
  • Det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage pr. patient årligt er faldet fra 77 dage til 58 dage.
  • Gennemsnitligt 17 planlagte ambulante besøg årligt i hele perioden.
  • Andelen, som også har været på psykiatrisk skadestue i løbet af samme år, er steget fra 49 pct. til 65 pct.
  • Genindlæggelsesfrekvensen er steget fra 27,3 pct. til 29,3 pct. 
×

Log ind