02. november 2020

Udbud af og efterspørgsel efter SOSU-uddannede

Formålet med dette analysenotat er at præsentere den forventede udvikling i udbud af og efterspørgsel efter SOSU-uddannede.

  • PDF

    Udbud af og efterspørgsel efter SOSU-uddannede

Analysens hovedkonklusioner

 

  • Normalt ca. 5.500 nyuddannede årligt. (dog kun 3.500 i 2018 pga. ændring af SOSU-uddannelserne)
  • Den demografisk betingede fremskrivning med år-til-død-korrektion viser, at efterspørgslen efter SOSU-uddannede vil stige med 60 pct. fra 2014 til 2045
  • For at imødekomme efterspørgslen vil der fremover årligt skulle uddannes i størrelsesordenen 8.500 SOSU-uddannede for at kunne imødegå den demografisk betingede efterspørgsel efter SOSU-uddannede.

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind