03. oktober 2013

Sygehusenes udskrivningspraksis

Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges.

  • PDF

    Sygehusenes udskrivningspraksis.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • 19 pct. af alle udskrivninger sker om fredagen. Der udskrives 1/6 flere på fredage end gennemsnittet af dagene mandag-torsdag.
  • Ser man alene på udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse, er der 20 pct. flere om fredagen end gennemsnittet af dagene mandag-torsdag.
  • På 29 ud af de 33 sygehuse i undersøgelsen er fredag den dag i ugen, hvor der er flest udskrivninger, som følges af en genindlæggelse.
  • ”Fredagseffekten” er især udtalt for personer på 65 år og derover. Her er det på 30 ud af de 33 sygehuse, at fredag den dag, hvor der sker flest udskrivninger, der efterfølges af en ny indlæggelse. Det tilsvarende tal for de under 65-årige er 20 ud af 33 sygehuse.
  • Profilerne henover ugen er ganske forskellige på tværs af sygehusene. På det sygehus, hvor ”fredagseffekten” er mest udtalt, er antallet af udskrivninger, som fører til en genindlæggelse, 46 pct. højere end antallet på en mandag. På det sygehus, hvor der er færrest udskrivninger om fredagen i forhold til om mandagen er der derimod 23 pct. færre.
  • Det sygehus med den højeste genindlæggelsesprocent for udskrivninger om fredagen har ca. tre gange så mange udskrivninger, som fører til en ny indlæggelse, som det sygehus med den laveste genindlæggelsesprocent (hhv. ca. 12 og 4 pct.).
  • Store sygehuse (flest udskrivninger pr. år) udskriver oftere patienter om fredagen i forhold til dagene tidligere på ugen sammenlignet med små sygehuse (1/3 af sygehusene med færrest udskrivninger pr. år). På de store sygehuse er der således 21 pct. flere udskrivninger om fredagen, der efterfølges af en ny indlæggelse, end gennemsnittet af mandag-torsdag. På de små sygehuse er forskellen kun på 15 pct.           
×

Log ind