23. november 2016

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

  • PDF

    Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling.pdf (1)

Analysens hovedkonklusioner

  • Hver femte stofmisbruger og hver fjerde alkoholmisbruger var indlagt på hospitalet i 2014. I den generelle befolkning er hver tiende indlagt hvert år.
  • Misbrugere har især flere akutte hospitalskontakter: skadestuebesøg og akutte indlæggelser, mens andelen i planlagte behandlingsforløb (ambulante besøg eller planlagte indlæggelser) er mere lig resten af befolkningen.
  • Mellem hver tredje og hver fjerde misbruger (29 pct.) var på skadestuen i 2014, mens det kun gælder hver ottende (13 pct.) i den generelle befolkning.
  • Alkoholmisbrugere i behandling er generelt ældre end den generelle befolkning, mens stofmisbrugere generelt er yngre. Aldersforskellene kan dog ikke forklare det anderledes forbrugsmønster blandt misbrugerne.
  • Både alkoholmisbrugere og stofmisbrugere har et større forbrug af hospitalsydelser i alle aldersgrupper end den generelle befolkning – men merforbruget er i alle aldersgrupper størst hvad angår de akutte kontakter.
×

Log ind