19. november 2019

Stigning i forekomsten af kronisk sygdom blandt ældre

Der er sket en markant stigning i forekomsten af kroniske sygdomme blandt ældre siden 2000, herunder demens, type-2 diabetes, knogleskørhed, leddegigt, astma og skizofreni. I de fleste tilfælde mindst en fordobling i antallet af syge ældre. Det er sket på trods af et fald i antallet af nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år. Forekomsten af KOL er også steget markant siden 2000, men de seneste år er forekomsten stagneret og endda faldende i de fleste aldersgrupper.

 • PDF

  Udvikling i forekomsten af kronisk sygdom blandt ældre.pdf

Analysens hovedkonklusioner 

 • De mest udbredte sygdomme blandt ældre over 65 år er type 2-diabetes (12 pct.), knogleskørhed (12 pct.), KOL (11 pct.), astma (5,6 pct.) og demens (3,4 pct.). I alt 2,3 pct. af ældre har leddegigt, og under 1 pct. har skizofreni eller type 1-diabetes.
 • Generelt stiger forekomsten af sygdommene med alderen (især knogleskørhed og demens), men der er også sygdomme, som er mest udbredt blandt de yngste ældre (fx astma og skizofreni).
 • Der er sket en markant stigning i prævalensen af de fleste sygdomme siden 2000 blandt ældre: Astma, type-2 diabetes, leddegigt, skizofreni, demens og knogleskørhed (mere end en fordobling i de fleste tilfælde). Det er sket på trods af et fald i incidensen, dvs. færre nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år.
 • På grund af den demografiske udvikling er det absolutte antal syge personer generelt steget mere end prævalensen.
 • De sidste 5-10 år er stigningen i prævalensen af type 2-diabetes, leddegigt og demens aftaget sideløbende med et tiltagende fald i incidensen.
 • Stigningen i sygdomsprævalensen har generelt været størst blandt de ældste over 85 år. Det kunne være en effekt af, at de ældre lever længere (med deres sygdomme) end tidligere.
 • Der er sket et fald i antallet af nye KOL-tilfælde pr. år i alle aldersgrupper. Prævalensen af KOL stiger dog fortsat blandt de ældste (85+ årige), som var unge, da tobaksepidemien var på sit højeste.
 • Forekomsten af type 1-diabetes har været faldende i en årrække, men de seneste år er forekomsten begyndt at stige lidt igen – især blandt de yngste ældre (65-69 år).

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind