12. oktober 2021

Overvægt blandt udskolingsbørn

Analysenotat opgør omfanget af overvægt blandt udskolingsbørn samt afdækker baggrundsoplysninger som er forbundet med forekomsten af overvægt.

 • PDF

  Overvægt blandt udskolingsbørn.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Andel udskolingselever med overvægt i udskolingen går fra 5½-9 pct. for de kommuner der har færrest, til omkring 31½ pct. for de kommuner der har flest.
 • En stor del af forklaringen skyldes forskelle i befolkningssammensætningen.
 • For en elev med gennemsnitskarakteristika er forskellene kommunerne imellem betydeligt mindre. Således går andelene fra 12-15 pct. for kommuner med de laveste andele til 26 pct. for de kommuner som har de højeste andele.

 • Rangordningen af kommunerne anderledes, i forhold til hvor stor en andel udskolingselever der har overvægt, når der ses på gennemsnitseleven.
 • Især følgende oplysninger hænger sammen med lavere forekomst af overvægt:
  • Elever med gode skolepræstationer, især i idræt og elever med kun lidt fravær.
  • Familier med flere børn og højere indkomst.
  • Forældre med længerevarende uddannelser, og forældre som er i beskæftigelse.
 • Resterende forskelle kan potentielt forklares ved sammenhænge som ikke umiddelbart er observerbare.

Læs flere analyser fra KL's kontor for Analyse og Makro her

×

Log ind