18. marts 2021

Hvad ville det betyde for borgerne, hvis…?

Hvad vil den forventede demografiske udvikling i befolkningen frem mod 2035 betyde for niveauet af hjemmehjælp blandt ældre, hvis den nuværende kapacitet fastholdes – alt andet lige? Og hvor store stigninger i kapaciteten ville der skulle til, hvis niveauet af hjemmehjælp skulle fastholdes?

  • PDF

    Hvad ville det betyde for borgerne hvis.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Hvis antallet af hjemmehjælpsmodtagere over 80 år forblev det samme fremover, ville andelen af ældre over 80 år, der kan få hjemmehjælp falde fra hver tredje i 2019 (34 pct.) til hver femte i 2030 (21 pct.). Faldet ville fx kunne ske ved en udskydelse af debutalderen for modtagelse af hjemmehjælp med 3-4 år frem mod 2030. I 2009 modtog næsten halvdelen af de 80+ årige hjemmehjælp (47 pct.).
  • Hvis andelen af hjemmehjælpsmodtagere over 80 år skulle holdes konstant frem mod 2035, ville det kræve en stigning i antallet af modtagere på i gennemsnit 3-4 pct. årligt.
  • Hvis det samlede omfang af hjemmehjælp i 2019 til 80+ årige skulle fordeles over de flere hjemmehjælpsmodtagere i fremtiden, ville hver hjemmehjælpsmodtager på 80+ år få knap halvanden times hjælp mindre om ugen i 2030 (2,2 vs. 3,6 timer). I 2035 ville der næsten være tale om en halvering af hjælpen (1,9 vs. 3,6 timer). I 2009 modtog de 80+årige 4,2 timer om ugen.
  • Antallet af timer pr. uge med personlig pleje ville falde med mere end 2 timer ugentligt blandt de 80+ årige frem mod 2035, mod et fald på kun en halv time ift. praktisk hjælp (hvis det samlede antal timer var uforandret). De seneste 10 år er omfanget af personlig pleje blandt 80+ årige faldet med godt en time pr. uge, mens antallet af timer med praktisk hjælp har været uændret.
  • Ved at øge antallet af hjemmehjælpstimer med omkring 4 pct. årligt ville kommunerne kunne tilbyde en hjemmehjælp på det samme niveau til de 80+årige frem mod 2035, dvs. samme antal timers hjælp om ugen (omkring tre en halv time ugentligt) til samme andel af de ældre.
  • De seneste 10 år er det samlede absolutte antal modtagere af hjemmehjælp faldet med knap 2 pct. årligt, og det samlede antal timer hjemmehjælp er faldet med knap 4 pct. årligt.

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind