29. september 2020

Faldende indlæggelsesvarighed – især blandt de ældste

Fra 2009 til 2018 er den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed blandt 80+ årige blevet to dage kortere - et fald på 27 pct. Faldet er større end i andre aldersgrupper, hvilket betyder, at der stort set ikke længere er forskel på indlæggelsesvarigheden blandt de 65-79 årige og de 80+ årige.

  • PDF

    Udvikling i indlæggelsesvarighed blandt de ældre patienter i det somatiske sygehusvæsen, 2009-2018.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Fra 2009 til 2018 er indlæggelsesvarigheden i det somatiske sygehusvæsen faldet mere for de ældre aldersgrupper på 65-79 årige og 80+ årige end for de yngre patienter i aldersgruppen 0-64 årige (hhv. 17 og 27 pct. fald versus 9 pct.).

  • Indlæggelsesvarigheden falder hurtigst blandt de 80+ årige. Dette har betydet, at indlæggelsesvarigheden for de 80+ årige og de 65-79 årige i 2018 ikke længere adskiller sig væsentligt fra hinanden (hhv. gennemsnitligt 5,6 og 5,3 dages indlæggelsesvarighed).

  • Indlæggelsesvarigheden er generelt kortere for patienter udskrevet fra kirurgiske hospitalsafdelinger end patienter udskrevet fra medicinske hospitalsafdelinger.

  • Ligheden i indlæggelsesvarighed for ældre aldersgrupper i 2018 skyldes især, at varigheden af de medicinske indlæggelser er faldet mere blandt de 80+ årige end blandt de 65-79 årige.

 

Se flere analyser fra KL's analyse og makroenhed her

×

Log ind