03. december 2018

De kommunale indsatser

Analysen tegner et billede af de borgere, som modtager en kommunal indsats. Dernæst forsøges det at finde fællesmængden af borgere, som modtager en social- og sundhedsindsats, og de som er i kontakt med beskæftigelsessystemet.

Analysens hovedkonklusioner

  • 70 pct. af borgerne, som modtager en socialpsykiatrisk indsats, er ufaglærte. I hele befolkningen er det 40 pct. af borgerne, som er ufaglærte.
  • To ud af tre borgere, som modtager en tværfaglig indsats, er selvforsørgende året før starten af indsatsen. Det gælder dog kun for 8 pct. af borgerne, som modtager en socialpsykiatrisk indsats.
  • 77 pct. af borgerne med socialpsykiatrisk indsats står helt uden for arbejdsmarkedet.
  • Seks ud af ti borgere er fællesborgere mellem kommunen og det regionale sundhedsvæsen.
  • 81 pct. af borgerne, som modtager en social- eller sundhedsindsats, er i kontakt med beskæftigelsessystemet. Særligt førtidspension, 36 pct. og kontanthjælp, 12 pct., er de dominerende ydelser.
  • Antallet af fællesborgere varierer efter alder. 45 pct. af borgeren i aldersgruppen 18-29 år, for borgere, som modtager en genoptræningsindsats, er fællesborgere, mens for gruppen af 50-64 år er det næsten 80 pct. af borgerne, som er fællesborgere.
  • 43,8 pct. af borgere, som har modtaget en socialpsykiatrisk indsats har været i kontakt med det psykiatriske sundhedsvæsen, mens det tilsvarende tal for den samlede befolkning er 2,1 pct.
×

Log ind