09. februar 2015

Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012, herunder sammenhængen med tilknytning til arbejdsmarkedet og forbruget af sundhedsydelser i de foregående år.

 • PDF

  Analyse af storforbrug af sundhedsydelser.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Storforbrugere af sundhedsydelser i primærsektoren er i gennemsnit ældre end den øvrige befolkning, og flere er kvinder. Storforbrugere af vagtlæge og af psykolog/psykiater er dog yngre end gennemsnitsbefolkningen.
 • Storforbrug af vagtlægekontakter er mere 5 gange så udbredt blandt kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med beskæftigede. Storforbrug af psykolog/psykiater er 9-10 gange mere udbredt blandt kontanthjælpsmodtagere og personer i revalidering eller ledighedsydelse end blandt beskæftigede. Storforbrug af fysioterapeuter/kiropraktorer er knap 10 gange så udbredt blandt personer i fleksjob end blandt beskæftigede.
 • Storforbrugere af sundhedsydelser i 2012 havde også et forhøjet forbrug af sundhedsydelser i de foregående år, og over halvdelen var også storforbrugere i 2011.
 • 57 pct. af storforbrugere uden for arbejdsmarkedet i 2012 var også storforbrugere i 2011 mod kun 42 pct. af beskæftigede storforbrugere.
 • Storforbrug af almen praktiserende læger og fysioterapeuter m.m. varer oftere flere år end storforbrug af psykolog/psykiater, vagtlæge og speciallæge.
 • Flerårige storforbrugere af sundhedsydelser er ældre, flere er kvinder og flere er uden for arbejdsmarkedet end blandt "nye" storforbrugere. Dog er der flere sygedagpengemodtagere blandt nye end blandt flerårige storforbrugere.
 • Borgere, som har været i fleksjob eller revalidering har det samme høje forbrug af sundhedsydelser, uanset om de har været i fleksjob/revalidering i én eller alle uger i de foregående 3 år.
 • Forbruget af sundhedsydelser stiger med antallet af uger på kontanthjælp eller sygedagpenge i løbet af de foregående tre år, dog kun op til en samlet periode på hhv. ½ og 2 år. Forbruget af sundhedsydelser er derimod nogenlunde samme, når perioden på disse ydelser er længere.
 • Storforbrugere mister i højere grad deres tilknytning til arbejdsmarkedet i årene efter storforbruget end de øvrige forbrugere af sundhedsydelser.