29. november 2016

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

I denne analyse kortlægges udbredelsen af psykiske problemer og misbrug blandt borgere bosat i forskellige typer af udsatte boligområder i Danmark.

 • PDF

  Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder.PDF

Analysens hovedkonklusioner

 • Knap en million danskere bor i almene boligområder, og hver fjerde af disse
  bor i et udsat område, som er omfattet af en boligsocial helhedsplan.
 • Beboere i almene boligområder med boligsociale helhedsplaner og særligt udsatte boligområder bruger hospitalspsykiatrien mindre end beboere i andre almene boligområder. Det kan virke overraskende i lyset af de særlige udfordringer, disse områder er karakteriseret af. Det rejser spørgsmålet, om der reelt er færre psykiske problemer i disse områder, og/eller om der er særlige barrierer i adgangen til psykiatrien eller kulturelle forskelle, der kan forklare fundet.
 • Beboere i almene boligområder bruger hospitalspsykiatrien langt mere end
  andre borgere. Selvom beboere i almene boligområder kun udgør en sjettedel
  af alle, står de får mere end en tredjedel af alle kontakter i hospitalspsykiatrien.
 • Beboere i almene boligområder bruger privatpraktiserende psykiatere langt
  mere end andre borgere, mens brug af psykolog (med tilskud under sygesikringen) er omtrent lige udbredt i og uden for almene boligområder.
 • Beboere i almene boligområder har 3-4 gange så stor sandsynlighed for at
  have været i behandling for alkoholafhængighed eller stofmisbrug sammenlignet med andre.

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her