29. november 2016

Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

I denne analyse kortlægges udbredelsen af psykiske problemer og misbrug blandt borgere bosat i forskellige typer af udsatte boligområder i Danmark.

 • PDF

  Analyse af psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder.PDF

Analysens hovedkonklusioner

 • Knap en million danskere bor i almene boligområder, og hver fjerde af disse
  bor i et udsat område, som er omfattet af en boligsocial helhedsplan.
 • Blandt beboere i almene boligområder med boligsociale helhedsplaner og
  især særligt udsatte boligområder er der en overvægt af børn og unge.
 • Beboere i almene boligområder bruger hospitalspsykiatrien langt mere end
  andre borgere. Selvom beboere i almene boligområder kun udgør en sjettedel
  af alle, står de får mere end en tredjedel af alle kontakter i hospitalspsykiatrien.
 • Beboere i almene boligområder bruger privatpraktiserende psykiatere langt
  mere end andre borgere, mens brug af psykolog (med tilskud under sygesikringen) er omtrent lige udbredt i og uden for almene boligområder.
 • Beboere i almene boligområder har 3-4 gange så stor sandsynlighed for at
  have været i behandling for alkoholafhængighed eller stofmisbrug sammenlignet med andre.

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her