25. november 2013

Analyse af kronisk syge og psykisk syges tilknytning til arbejdsmarkedet

I denne større registeranalyse undersøges kronisk syge, kræftramte og psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • PDF

    Analyse af kronisk og psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.pdf

Analysens hovedkonklusioner

Registeranalysen undersøger kronisk syge, kræftramte og psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, som var mellem 19 og 60 år ved indgangen til 2007. Det drejer sig om mere end 440.000 borgere, som

  • har en eller flere af følgende kroniske sygdomme: diabetes, hjertekarsygdomme, kroniske lungesygdomme, knogleskørhed og leddegigt, og/eller
  • har været i behandling for kræft og/eller
  • har været i behandling for en psykisk sygdom (i analysen skelnes mellem psykotiske og ikke-psykotiske lidelser)

Som led i analysen gives dels en karakteristik af disse borgere, dels analyseres disse gruppers forsørgelseshistorik for perioden 1995-2006.

Dernæst analyseres der på borgernes overgang til førtidspension i løbet af perioden 2007 til 2011. Registeranalyserne viser bl.a., at 25 pct. af borgerne med psykotiske lidelser endte på førtidspension i perioden 2007 til 2011. Det gælder for 13 pct. af borgerne med en ikke-psykotisk psykisk sygdom og 7 pct. med en kronisk sygdom. Kun 2 pct. af den samlede befolkning mellem 18 og 64 år endte på førtidspension, jf. bl.a. også.

Det er samtidig analyseret, hvordan forskellige forhold / karakteristika påvirker sandsynligheden for at være på førtidspension i 2011. Der er foretaget særskilte analyser for følgende grupper: Borgere med kroniske sygdomme, borgere med kræft og borgere med psykiske sygdomme. Analyserne viser bl.a., at borgere med ikke-psykotiske lidelser har fx 8 gange større risiko for at ende på førtidspension, hvis de modtager kontanthjælp frem for at være selvforsørgende. Mens borgere med en kronisk sygdom, der er faglærte, har en dobbelt så stor risiko for at ende på førtidspension som borgere med en videregående uddannelse. Både træk på kontanthjælps- og/eller sygedagpengesystemet og forbrug af sundhedsydelser er væsentlige faktorer i forhold borgerens risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

På baggrund af disse analyser er udpeget seks risikoindikatorer / opmærksomhedspunkter, som de kommunale sagsbehandlere relativt let vil kunne identificere.

Analysen er udarbejdet som led i en større projekt om modeller for bedre sammenhæng for syge borgere uden for arbejdsmarkedet.