29. september 2015

Almen praktiserende lægers patientkontakter fordelt efter patienternes alder

Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende lægers arbejde, der foregår blandt ældre patienter. Dette gøres ved at undersøge andelen af alle patient-kontakter i almen praksis, som foregår blandt ældre, samt at undersøge eventuel udvikling i dette fra 2009 til 2014.

  • PDF

    Almen praktiserende lægers patientkontakter fordelt efter patienterne alder.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Borgere på 65 år eller derover står for 32 pct. af alle konsultationer hos almen praktiserende læge i 2014, selvom denne aldersgruppe kun udgør 18 pct. af befolkningen.
  • Antallet af kontakter til almen praksis pr. person er steget fra 2009 til 2014 blandt 80+årige, mens det er faldet i den øvrige del af befolkningen.
  • Kontakter til almen praksis blandt 80+ årige udgør en stigende andel af alle kontakter i almen praksis – også når der tages højde for at denne aldersgruppe udgør en stigende andel af befolkningen. De ældste borgere (80+ årige) havde 120 pct. flere kontakter til almen praksis end gennemsnitsborgeren i 2009, mens de i 2014 havde 138 pct. flere kontakter end gennemsnittet.
  • Blandt 16-17 årige er der sket et fald i antallet af kontakter til almen praksis fra 2011 til 2014.