24. januar 2022

Alkoholbehandling – kun hver tredje færdigbehandles

Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over forløb for personer i alkoholbehandling, herunder hvor mange der færdigbehandles.

 • PDF

  Alkoholbehandling - hver tredje færdigbehandles.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Der blev afsluttet godt 6.700 alkoholbehandlingsforløb i 2018.
 • Heraf blev 35 pct. afsluttet ved at borgeren blev færdigbehandlet.
 • Andelen afhænger i betydelig grad af borgerens socioøkonomisk baggrund
  • Blandt alderspensionisterne bliver hele 49 pct. færdigbehandlet.
  • For forskellige typer af lønmodtagere varierer andelen mellem 39 pct. og 46 pct.
  • Blandt kontanthjælpsmodtagere bliver kun 23 pct. færdigbehandlet.

Læs flere analyser fra KL's Analyse og Makro kontor her

×

Log ind