20. januar 2016

Afstand til nærmeste sygehus: Fugleflugt eller vejafstand?

I dette notat beskrives borgernes afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse med to forskellige opgørelsesmetoder: faktisk vejafstand og fugleflugt. Desuden opgøres stigningen i borgernes afstand til nærmeste sygehus før og efter den nye sygehusstruktur med færre store supersygehuse er fuldt implementeret

  • PDF

    Afstand til nærmeste sygehus. Fugleflugt eller vejafstand.PDF

Analysens hovedkonklusioner

  • Den mest retvisende måde at opgøre borgernes afstand til nærmeste sygehus er målt som vejafstand i stedet for lige fugleflugtslinje.
  • Der er stor forskel på den gennemsnitlige afstand til nærmeste sygehus afhængigt af, om man måler afstanden i vejafstand eller i fugleflugt.
  • Afstanden til nærmeste supersygehus i 2020 bliver i gennemsnit 14 km i fugleflugt, men 20 km i vejafstand.
  • Hver ottende dansker får mere end 30 km til nærmeste sygehus i fugleflugt, men i vejafstand er det hver fjerde.
  • Uanset om man metodemæssigt anvender fugleflugt eller vejafstand, bliver andelen af borgere med over 30 km til nærmeste sygehus næsten fordoblet i den nye sygehusstruktur sammenlignet med sygehusstrukturen i 2011.