09. januar 2018

Udviklingen i de kommunale investeringer

De kommunale bygge- og anlægsinvesteringer har været faldende, og budgetterne ligger op til en endnu større tilbagegang. Staten har omvendt øget sin andel af de samlede offentlige investeringer i samme periode.

  • PDF

    Udviklingen i de kommunale investeringer.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • I 2016 var kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter på 19,5 mia. kr. (2018-PL). Det er 2,3 pct. højere end investeringerne i 2009
  • Siden 2009 er indbyggertallet i Danmark gennemsnitligt steget med 0,5 pct. årligt, svarende til 30.000 personer om året. Tilvæksten i befolkningen øger behovet for kommunale investeringer
  • Primo januar 2018 var forventningen, at de kommunale anlægsudgifter ville være 2.940 kr. pr. indbygger i 2018. Det er 14 pct. lavere pr. indbygger end i 2016. Når der korrigeres for befolkningstilvæksten, er faldet en smule større
  • Kommunernes største anlægsinvestering er de kommunale veje, som udgør ca. 23 pct. af investeringerne. Den næststørste udgift er til folkeskolen og udgør 19 pct., efterfulgt af hhv. faste ejendomme og kultur, fritid og idræt, som udgør 12 pct. hver
  • En ekstern undersøgelse foretaget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører viser, at kommunerne står over for en stor fremtidig udgift ifm. reparationer af vejnettet

 

×

Log ind