11. juni 2019

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

Formålet med dette analysenotat er for det første at undersøge, hvad det koster, hvis det offentlige forbrug per borger på udvalgte serviceområder skal vokse med det fulde demografiske træk frem mod 2025 i forhold til det finanspolitiske råderum. Dernæst er formålet at diskutere politiske udfordringer og muligheder i forhold til prioritering af velfærden på længere sigt.

  • PDF

    Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Det finanspolitiske råderum er kun 1 mia. kr. større, end hvad der kræves for at opretholde det eksisterende offentlige forbrug per borger på tværs af serviceområder frem mod 2025.
  • Hvis det eksempelvis prioriteres, at sundhedsudgifterne skal vokse med velstandsudviklingen, kræver alene det 4,1 mia. kr. i råderum udover det demografiske træk.
  • Det ér muligt at tilrettelægge en mere langsigtet målsætning for det offentlige forbrug, og der er ikke nogen bydende grund til, at der skal være balance i netop 2025.
  • Uden yderligere finansiering vil vækst i det offentlige forbrug svarende til det fulde demografiske træk give udsigt til meget store underskud på den strukturelle saldo frem mod 2040.
  • På den anden side er en fortsættelse af den relativt begrænsede vækst i det offentlige forbrug, der følger af målet om balance i 2025, unødvendig stram i forhold til at sikre en ansvarlig finanspolitik.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her