08. januar 2019

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt på velfærdsområder i perioden siden årtusindeskiftet i forhold til velstandsudviklingen og det demografiske træk.

  • PDF

    Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Ser man bort fra sundhedsudgifterne, er den andel af den strukturelle velstand, der går til offentligt forbrug, reduceret markant siden 2010, og andelen er også reduceret samlet set siden årtusindeskiftet.
  • Realvæksten i de kommunale serviceudgifter har ikke tilnærmelsesvist fulgt med det demografiske træk i den kommunale sektor fra 2007-2017.
  • Hvis sundhedsudgifterne frem mod 2025 skal følge velstanden, er der kun 5 mia. kr. tilbage af det finanspolitiske råderum at disponere over til de øvrige serviceområder.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind