10. januar 2019

Massivt demografisk pres på plejeområdet

Formålet med dette analysenotat er at undersøge det demografiske træk på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, som i tidligere analyser er fordelt mellem sundhedsvæsenet og socialområdet.

  • PDF

    Massivt demografisk pres på plejeområdet

Analysens hovedkonklusioner

  • Det demografiske træk på plejeområdet er markant højere end på andre serviceområder, fordi det er tæt knyttet til udviklingen i antallet af ældre.
  • Fra 2019 til 2040 er det demografiske træk på plejeområdet på 2,1 procent om året, På sundhedsområdet (ekskl. pleje) er det til sammenligning 0,6 procent om året.
  • Der er brug for en forøgelse af det offentlige forbrug på plejeområdet på 56 procent fra 2019 til 2040, hvis forbruget per borger skal være uændret.
  • Kommunale udgifter til ældreomsorg udgør 8,4 procent af det samlede offentlige forbrug. Frem mod 2040 skal andelen forøges til 11 procent, hvis det offentlige forbrug skal fordeles som befolkningsudviklingen tilsiger.
  • Hvis udgifterne til ældreomsorg skal følge det demografiske træk på plejeområdet, skal der anvendes 6,3 mia. kr. af det finanspolitiske råderum fra 2019 til 2025 og i alt 24 mia. kr. frem mod 2040.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind