30. september 2019

Fordeling mellem privat og offentligt forbrug

I notatet undersøges, hvordan væksten i forbrugsmuligheder historisk og fremadrettet fordeles mellem privat forbrug og offentligt forbrug. Det gøres ved at sammenligne realvæksten i det private og offentlige forbrug korrigeret for udviklingen i henholdsvis den samlede befolkning (per indbygger) og det demografiske træk (per borger).

  • PDF

    Fordeling mellem privat og offentligt forbrug

Resume

I den politiske debat bruges det fulde demografiske træk ofte som pejlemærke for, hvad der kræves, for at den offentlige service kan følge med borgernes forventninger som følge af velstandsudviklingen. Men ved brug af dette fremskrivningsprincip, er det kun den del af den private forbrugsvækst, der kan henføres til øget produktivitet, der overføres til vækst i det offentlige forbrug. Og såfremt produktivitetsvæksten er lavere i den offentlige sektor end i den private, vil den offentlige service halte yderligere efter det private forbrug.

I perioden fra 2000 til 2020 er væksten i det private forbrug per indbygger på en procent om året, og i det offentlige forbrug korrigeret for demografisk træk er væksten godt en halv procent om året opgjort ekskl. produktivitetsfremskridt (input-metoden).

Fra 2020 til 2025 forventes det private forbrug per indbygger at vokse med i gennemsnit halvanden procent om året. Selv hvis det offentlige forbrug følger det fulde demografiske træk, vil væksten i det offentlige forbrug ekskl. produktivitetsfremskridt (input-metoden) per borger være under halvt så stor. Det skyldes blandt andet, at den private forbrugskvote vokser, og at realvæksten i det offentlige forbrug presses af en relativ høj prisudvikling.

Indregning af produktivitetsfremskridt vil reducere forskellen i de beregnede vækstrater. Men det er notorisk vanskeligt at opgøre omfanget af produktivitetsfremskridt i produktionen af offentligt forbrug. De historiske skøn der findes (output-metoden) er yderst usikre, og Finansministeriet har ikke nogen vurdering af de fremadrettede produktivitetsfremskridt. Så deres fremskrivninger foretages således eksklusive produktivitetsfremskridt (input-metoden). Det er altså en fremskrivning af, hvor mange ressourcer der bliver brugt i produktionen af offentligt forbrug (input), og ikke hvilken service der kommer ud af produktionen (output). I resten af teksten sondres der på samme måde mellem input og output i forhold til det offentlige forbrug.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind