21. marts 2019

Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det fremadrettede behov for velfærd fordeler sig på velfærdsområder og aldersgrupper.

  • PDF

    Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Antallet af 80+ årige forventes at vokse med 87.000 personer fra 2018 til 2025.
  • Udgifter til sundhed og pleje til 80+ årige bidrager med 12,5 mia. kr. eller godt halvdelen af det samlede demografiske træk på 23,5 mia. kr. frem mod 2025.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind