18. september 2020

Fem brancher står for 70 pct. af tilbagegang i timetal

Coronakrisen medførte et voldsomt fald i præsterede arbejdstimer i andet kvartal 2020. Set ift. slutningen af 2019 er faldet på 6,4 pct. Det tog 1½ år inden der var opstået samme fald i den værste periode under finanskrisen. Tabet af arbejdstimer er særligt koncentreret i denne krise. De fem hårdest ramte brancher (ud af 19) står for 70 pct. af det samlede fald. Hårdest er det gået udover hoteller og restauranter, som står for over 22 pct. – til trods for at branchen kun udgjorde godt 3 pct. af de præsterede timer inden coronapandemien.

Fem brancher står for 70 pct. af tilbagegang i timetal

Nationalregnskabet for andet kvartal 2020 bekræftede det vi allerede vidste, at der pga. coronapandemien ville være et exceptionelt stort fald i beskæftigelsen og i antallet af præsterede arbejdstimer. Det netop offentliggjorte arbejdstidsregnskab for andet kvartal 2020 viser udviklingen opdelt på et mere detaljeret branchegrupperingsniveau (19-grupperingen), som tydeligt viser hvordan den store tilbagegang er særligt koncentreret i udsatte brancher.

Samlet fald på 6,4 pct. ift. slutningen af 2019

Samlet set er faldet i præsterede timer i andet kvartal 2020 på 6,4 pct. set ift. fjerde kvartal af 2019, jf. figur 1.  Det er et voldsomt hurtigt fald på blot et halvt år – til sammenligning tog det halvandet år under finanskrisen at nå et lignende fald (fra tredje kvartal 2008 til første kvartal 2010). Det er forventningen, at tabet vil rette sig i løbet af tredje kvartal 2020, men det er uvist hvor meget.

Figur 1. Arbejdstidsregnskabets præsterede timer i Danmark

Kilde: Statistikbanken ATR110 og ATR112

Fem brancher står for 70 pct. af tabet i præsterede timer

På grund af coronakrisens særegne natur er faldende i beskæftigelse og timetal særligt koncentreret i specifikke brancher. Fem af de 19 brancher i den detaljerede opgørelse står for i alt 70 pct. af det samlede fald i præsterede timer, jf. figur 2.

Den største andel af tilbagegangen i præsterede timer står hotel- og restaurationsbranchen for, med godt 22 pct. af det samlede fald. Det er en meget voldsom andel givet at branchen kun fyldte 3,2 pct. af de samlede timer i slutningen af 2019. Handelsbranchen står for en andel på næsten 20 pct., men det er knap så voldsomt da branchen allerede fyldte 14 pct. inden pandemiens udbrud.

Figur 2. Fem brancher med størst andel af faldet i præsterede timer

Kilde: Statistikbanken ATR110 og ATR112

De to branchegrupper, der følger efter målt på andel af det samlede fald, transport samt rejsebureauer, rengøring og anden operationel service har begge en andel omkring 10 pct. af faldet, hhv. knap 11 og godt 9 pct., og for begge gælder, at de fyldte godt 5 pct. inden coronakrisen.

Industrien står for ca. 8½ pct. af faldet, men da industrien fyldte knap 12 pct. inden pandemien, betyder det faktisk, at industrien har klaret det relativt godt gennem coronakrisen indtil videre. Det fremstår tydeligt i figur 3, der viser udviklingen i brancherne tilbage til 2008 på indekseret form.

Figur 3 viser det enorme fald inden for hoteller og restauranter ganske klart. Trods en stor fremgang i det seneste opsving, er antallet af præsterede timer slået tilbage til et niveau, der er mere end 20 pct. pct. lavere end det laveste niveau under finanskrisen i begyndelsen af 2010.

Figur 3. Fem brancher med størst andel af faldet i præsterede timer

Anm.: Indeks 100 er niveauet i første kvartal 2008.

Kilde: Statistikbanken ATR110 og ATR112

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om dansk økonomi her

Se flere artikler fra nyhedsbrevet her

×

Log ind