26. februar 2021

2020 havde næststørste fald i BNP i nyere tid

Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for 2020 viser, at BNP faldt med 3,3 pct. ift. året før. Det er det næststørste fald siden Anden Verdenskrig. Faldet var især koncentreret i andet kvartal, hvor nedlukninger og kraftig spredning af coronavirus holdt verdensøkonomien i et jerngreb. Betydelig smitteopblussen og den fornyede nedlukning i december 2020 betyder, at genopretningen ventes at tabe kraften i starten af indeværende år. Foreløbige data peger dog på, at effekten er klart mindre end det, vi så i foråret 2020. Dermed er der grobund for en forventning om, at genopretningen atter vil tage fart, når samfundet kan genåbnes.