22. juni 2017

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Formålet med dette analysenotat er at belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med nærmere fokus på perioden fra finanskrisen og frem.

  • PDF

    Vækst og produktivitet på tværs af Danmark.pdf

Analysens hovedkonklusioner  

  • Den økonomiske aktivitet pr. indbygger er størst i København by og omegn, hvor der også har været den højeste vækst fra 1995 til 2015.
  • Produktiviteten er størst i København by og omegn, mens Vestjylland, Sydjylland og Bornholm har haft en lige så pæn fremgang i produktiviteten de sidste tyve år.
  • Disse fem landsdele ligger også højest med økonomisk vækst pr. indbygger over de tyve år – i høj grad som følge af at have klaret sig bedst fra finanskrisen og frem til nu.
  • Forskelle i vækst og produktivitet afspejler delvist forskelle i erhvervsstruktur mellem landsdelene – fx har information og kommunikation givet høj vækst og produktivitet, og branchen er især repræsenteret i Københavnsområdet.
  • Der er større forskelle mellem landsdelene på Sjælland end mellem de jyske landsdele – og det billede er forstærket i perioden.
  • Den høje grad af økonomisk koncentration i Københavnsområdet afspejles også i et stort omfang af pendling fra resten af Sjælland.
×

Log ind