28. august 2018

Unges mobilitet i Danmark

Efter finanskrisen i 2008 har befolkningen flytninger resulteret i en betydelig omfordeling af befolkningen i Danmark, hvor flere er flyttet til de større byer, mens landområder og yderområder er blevet tyndere befolket. Det er især de unge mellem 18 og 40 år, som flytter, mens personerne over 40 år kun sjældent flytter rundt i landet. Derfor er bosætningen blandt de unge afgørende for befolkningsfordelingen i landet.

Analysens hovedkonklusioner

  • Unge mellem 16 og 32 år flytter mere end personer over 32 år ogbørn, og det er både inden for kommuner og mellem kommuner

  • De unge fra årgang 1983 er flyttet mod de større byer og de omliggendekommuner, mens der har været en generel nettofraflytningfra yderkommunerne

  • Nogle kommuner har tiltrukket flere 33-årige totalt set til trods for,at kun en mindre del af de unge med oprindelse i kommunen border som eksempelvis Hillerød og Lyngby-Tårbæk.

  • De unge mænd forbliver i højere grad i deres opvækstkommuneend de unge kvinder gør. Det gælder især unge fra Vestjylland.

  • Nogle af de unge i parforhold er flyttet til partnerens hjemkommune,og det gælder især for nogle ø-kommuner som Læsø.

  • Nogle af de 33-årige er flyttet til samme kommune som deres forældreeller svigerforældre, som er forskellig fra deres opvækstkommune.

×

Log ind