11. marts 2019

Udviklingen i den gennemsnitlige boligstørrelse

Det gennemsnitlige boligareal per person er øget. Stigningen er især sket i områderne længst væk fra de større byer. I de større byer er stigningerne i boligareal enten begrænsede eller sågar faldende, som det er tilfældet i en del kommuner i Hovedstadsområdet.

 • PDF

  Udviklingen i den gennemsnitlige boligstørrelse.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Det gennemsnitlige boligareal per person i husstanden (herefter blot
  boligareal) er øget fra ca. 47 m2 i 1992 til lidt mere end 52 m2 i 2017.
 • Ældre har et større boligareal end yngre, og forskellen imellem ældre
  og yngres boligareal er øget i perioden fra 1992 til 2017. Udviklingen
  afspejler, at boligarealet er øget blandt personer over 60 år, mens
  boligarealet for personer under 60 år i grove træk er uændret.
 • Boligarealet per person er mindre des flere personer, som indgår i
  husstanden. Og væksten i boligarealet fra 1992 til 2017 er især sket i
  husstande med en eller to personer.
 • Boligarealet per person er mindst i familier med hjemmeboende
  børn, herunder især i parfamilier.
 • I kommunerne er boligarealet per person fra 2007 til 2017 øget mest
  i de kommuner, hvor boligarealet var størst i udgangspunktet. Alle
  kommuner med et faldende boligareal per person i perioden er placeret
  i Københavnsområdet.
 • Andelen af personer, som har et lille boligareal per person, er faldet,
  mens andelen af personer med et relativt stort boligareal per person
  er øget.
 • Kommunerne med flest borgere i boliger med under 30 m2 boligareal
  per personen er i overvejende grad placeret i Hovedstadsområdet.
  Og generelt har kommuner med større befolkningstæthed en større
  andel indbyggere med mindre end 30 m2 boligareal per person.