21. juni 2016

Flytninger i barndommen

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på flytninger i barnets første 18 leveår samt flytninger i løbet af barnets skoletid.

Analysen viser bl.a., at:

  • 74 pct. af en årgang har på et tidspunkt flyttet i løbet af deres barndom og 43 pct. har prøvet at flytte i løbet af deres skoletid.
  • De jyske og fynske børnefamilier er mest stedbundne.
  • Børn, der flytter i barndommen, flytter i gennemsnit godt hvert femte år, mens børn, der flytter i skoletiden, flytter hvert fjerde år. Færre børn flytter i skoletiden, men de flytter oftere. Det er især i Region Sjælland, hvor børnefamilierne flytter mest.
  • Hvert tredje barn har oplevet at flytte kommune i løbet af deres barndom og knap hvert fjerde barn har flyttet landsdel.
  • Hvert syvende barn har oplevet, at flytte kommunegrænse i løbet af deres skoletid.
×

Log ind