28. august 2018

Flygtninge og indvandreres bosætning

Formålet med dette analysenotat er at beskrive indvandreres flytninger siden deres ankomst til Danmark. Her er det interessant, om flygtningene flytter mod de større byer, eller de ønsker at være uden for de store befolkningskoncentrationer, eller de bliver boende det område, hvor de blev sendt hen.

  • PDF

    Flygtninge og indvandreres bosætning.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Indvandrere fra ikke-vestlige lande herunder flygtninge er meget ulige fordelt udover landet.

  • Flygtninge er siden 1999 blevet boligplaceret i kommuner af Udlændingestyrelsen,og over halvdelen af dem bor i samme landsdel 10 år senere. Det gælderogså for flygtninge ankommet i 1997-98, som 10 år senere overvejende boede iden landsdel, hvor de boede det første år i Danmark

  • Nogle nationaliteter som pakistanere og tyrkere bor overvejende i de større byersom København og omegn samt Aarhus, mens andre som indvandrere fra SriLanka fortrinsvist bor uden for de større byer

  • De syriske flygtninge er på få år blevet den største gruppe i mange kommuner