14. marts 2019

Danmark i forandring

Formålet med analyserne i denne rapport er at afdække ændringerne i de strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi. Analyserne viser et Danmark i forandring. Men det er et nuanceret Danmarkskort, vi ser. Det er forskellige udfordringer, kommunerne står med, og den stigende urbanisering splitter ikke Danmark i en øst/vest akse.

Opbygningen af rapporten:

  • Kapitel 1 belyser befolkningsudviklingen og demografien
  • Kapital 2 belyser befolkningens bosætningspræferencer og flyttemønstre
  • Kapitel 3 belyser ændringer i den økonomiske vækst og erhvervsstruktur
  • Kapitel 4 belyser betydningen for beskæftigelse og offentlig forsørgelse
  • Kapitel 5 belyser udviklingens betydning for den kommunale service i dagstilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse
  • Kapitel 6 belyser udviklingens betydning for den kommunale service på social- og sundhedsområdet
  • Kapitel 7 sætter fokus på den kommunale økonomi
  • Kapitel 8 tegner udviklingen i et globalt europæisk og nordisk perspektiv

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her